Naastenbeleid

De medewerkers van BuurtzorgT begeleiden en behandelen mensen met psychische problematiek vooral in de thuissituatie. Dat betekent dat wij oog hebben voor de mens in zijn omgeving, die omringd wordt door familie, partner, vrienden, kennissen, buren etc.

_LVP7192.jpg
 

De medewerkers van BuurtzorgT betrekken daarom graag deze naasten bij de behandeling. In goed overleg met de cliënt bespreken we hoe de samenwerking het beste vorm gegeven kan worden. We ondersteunen en betrekken het netwerk en maken goede afspraken met hen ten aanzien van de samenwerking.

Ons streven is dat we bij alle cliënten contact hebben met de naaste van de cliënt. Indien mogelijk vanaf de intake.