Eerste Hulp bij Psychische Problemen (EHPP)

een scholing voor burgers, verenigingen en bedrijven


De eerstvolgende cursus wordt gegeven door Gerard Lohuis en Harald Schneider op VRIJDAG 7 JUNI, VRIJDAG 21 JUNI EN VRIJDAG 5 JULI. De cursus vindt plaats van 9-12 uur


Iedereen maakt in zijn leven moeilijke periodes door. Sommige mensen krijgen daarbij psychische problemen en het kan gebeuren dat zij er niet zelf uitkomen en professionele hulp nodig hebben. De overheid wil mensen met psychische  problemen zo veel mogelijk in hun eigen woonomgeving ondersteunen. Daarbij worden de ziekenhuisbedden in de geestelijke gezondheidszorg afgebouwd en moet de hulp steeds meer via wijkteams en huisartsen worden opgepakt. Dat is niet vanzelfsprekend want het heeft gevolgen voor familie, buren, wijkgenoten en allerlei instellingen die actief zijn in een wijk. Denk daarbij aan de politie, de woningbouwvereniging of de medewerkers van een Wijkteam (WIJ-team).

Vaak willen mensen wel iets betekenen voor iemand die problemen heeft maar het is niet vanzelfsprekend dat men weet hoe men moet omgaan met mensen die psychische problemen hebben. We kunnen ons voorstellen dat iemand die niet in de Geestelijke gezondheidszorg werkt, niet vanzelfsprekend weet hoe men het beste kan omgaan met mensen die psychische problemen hebben. Soms bestaat er angst of onzekerheid bij omwonenden omdat men niet weet wat men kan doen. Soms leidt het tot vooroordelen en kunnen mensen zelfs buitengesloten worden.

De training Eerste hulp bij psychische problemen wil handvatten bieden hoe men hier mee om kan gaan. Dat gebeurt door uitwisselen van ervaring en het geven van uitleg wat er speelt wanneer iemand geestelijke gezondheidszorg nodig heeft. Vanuit BuurtzorgT willen we zowel professionals die in de wijk werken, maar ook buren, familie en buurtgenoten die meer willen weten over het omgaan met mensen met psychische problemen, handvatten bieden hoe ze hier mee om kunnen gaan.


Harald Schneider (psychiater en systeemtherapeut), Erik Deggeller (SPV) en Gerard Lohuis (SPV) van BuurtzorgT-team Groningen Noord-West

Harald Schneider (psychiater en systeemtherapeut), Erik Deggeller (SPV) en Gerard Lohuis (SPV) van BuurtzorgT-team Groningen Noord-West

Informatie

De scholing wordt gegeven door de behandelaren van het BuurtzorgT-team Groningen Noord-West. De cursusgroep varieert tussen 10-15 personen en bestaat uit drie keer een dagdeel van 3 uur plus een terugkom moment. Deelnemers ontvangen na afronding van de cursus een certificaat. We bieden de cursus voor organisaties in-company aan en daarnaast is het ook mogelijk zich individueel aan te melden voor de cursussen die we op onze eigen locatie organiseren.

Kosten en locatie

De in-company cursus kost voor de hele groep € 810,-. Voor individuele deelneming bedraagt de prijs € 150,-. Wilt u graag deelnemen, maar is dit bedrag moeilijk op te brengen? Stuur ons dan even een bericht waarin u dit aangeeft. Dan zoeken we samen met u naar een oplossing.

De cursus kan op onze eigen locatie (Protonstraat 6  9743 AL Groningen) plaatsvinden maar kan op verzoek op een locatie elders worden afgesproken.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar Gerard (g.lohuis@buurtzorgt.nl) of Harald (h.schneider@buurtzorgt.nl). U kunt hen ook mailen of bellen (06-82542719) als u eerst meer informatie en afstemming wilt.


WELKOM IN DE BUURT | GRONINGEN

We kunnen de "Eerste Hulp bij Psychische Problemen" cursussen dit jaar voor een gereduceerde prijs bieden omdat wij voor opzet en uitvoering van de cursus door de Gemeente Groningen subsidie hebben ontvangen. De subsidie kregen wij in het kader van het project Welkom in de Buurt dat innovatie stimuleert om de integratie te vergemakkelijken van mensen die vanuit Beschermd Wonen & Opvang (BW&O) weer zelfstandig gaan wonen in de buurt. Burgers, ondernemers en organisaties in heel de provincie Groningen worden vanuit het project aangejaagd ideeën aan te dragen en/of in te dienen die hieraan bijdragen.